Solr service not responding.

Link Rrferer:
Request: vinacareers.com/10654542/tuyen-quan-ly-nhan-vien-tu-van-tai-chinh-nhan-vien-phat-trien-kinh-doanh.html

Solr Vieclam86 có vấn đề, vui lòng kiểm tra tại: Class: JobController
Function:getJobByCompanyId
Line:270

Thông tin câu lệnh truy vấn


Condition:
company_id:12386810 AND -id:10654542 AND created:[1470010995 TO 1472602995]

Params:

Array
(
  [sort] => Array
    (
      [0] => update_time desc
    )

  [fq] => Array
    (
      [0] => status:(1 2)
    )

)