Solr service not responding.

Link Rrferer:
Request: vinacareers.com/158367/nhan-su-nganh-may.html

Solr Vieclam86 có vấn đề, vui lòng kiểm tra tại: Class: JobController
Function:getRelateJob
Line:242

Thông tin câu lệnh truy vấn


Condition:
{!boost b=$dateboost v=$qq defType=dismax} AND -id:158367

Params:

Array
(
  [defType] => dismax
  [qf] => name^10 content^4 option_23^2
  [qq] => +Nhân +Sự +Ngành +May
  [fq] => Array
    (
      [0] => created:[1470067008 TO 1472659008]
      [1] => status:(1 2)
    )

  [sort] => Array
    (
      [0] => update_time desc
    )

)