Tổ hợp Giáo dục TOPICA
Nhà A17, số 17, Tạ Quang Bửu, Hà Nội

Các đơn vị thành viên:
- TOPICA Uni: Các Trung tâm cung cấp công nghệ và dịch vụ hỗ trợ cho các chương trình Cử nhân trực tuyến chất lượng cao; hợp tác với các Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Mở Hà Nội, ĐH Duy Tân, ĐH Trà Vinh, ĐH Thái Nguyên.
- TOPICA NATIVE: Nền tảng học Tiếng Anh trực tuyến, tập trung vào phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua việc luyện nói hàng ngày với Giáo viên Âu - Mỹ - Úc.
- TOPICA Founder Institute: Học viện khởi nghiệp từ Thung lũng Silicon
- Hơn 300 nhân viên toàn thời gian, 1.100 giảng viên và 100 cộng tác viên.

Sứ mệnh:
Gắn doanh nghiệp, thực tế
Xây trực tuyến công nghệ
Sánh chất lượng quốc tế
Giữ chi phí giảm nhẹ
Dẫn đầu Đông Nam Á
Triệu người nâng trí tuệ

Số nhân viên: 100-499
Người liên hệ: Ngô Phương Dung
Gửi kết quả này cho bạn bè: